دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn

آمفی تئاتر شماره 2 دانشکده پرستاری و مامایی

به سفارش: دانشگاه شهید بهشتی (ره)
مکان: تهران
مدت زمان اجرای پروژه: 90 روز
سال: 1388
ظرفیت: 190 صندلی

خدمات ارائه شده به پروژه

 • سالن اصلی
 • دکوراتیو
 • نصب صندلی
 • اعلام حریق
 • سالن انتظار
 • سیستم مدار بسته
 • نور حرفه ای
 • پرده بغل و بالا رو
 • صدای حرفه ای
 • اتاق فرمان
 • روشنائی عمومی
 • صدای معمولی
 • احداث سن
 • پرده نمایش
 • سیستم تصویر
 • کف سازی و کف پوش
 • سرمایش گرمایش